Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ

Projekt byl zaměřen na cílovou skupinu řídících pracovníků škol, konkrétně základních uměleckých škol /dále jen ZUŠ/ v kraji Vysočina.
Na základě podrobné analýzy, která byla ve spolupráci s cílovou skupinou realizována, bylo zjištěno, že v oblasti řízení a personální politiky neexistuje žádné systematické vzdělávání, proto si projekt kladl za cíl tento nedostatek odstranit a umožnit tím zkvalitnění řízení a personální práci v těchto školských zařízeních.

... Číst dál