Úspěšný ředitel – národní projekt

Prioritním cílem projektu bylo vytvoření nového modelu systémové přípravy pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení v rámci České republiky a jeho ověření v praxi. Model byl koncipován ve třech úrovních.

a) Základní příprava.
Cílem bylo připravit vedoucí pracovníky škol a školských zařízení na výkon řízení školy. Základní příprava probíhala formou Studia pro ředitele škol a školských zařízení (FS I). Obsah byl založen na definici kompetencí ředitele pomocí popisu činností, které by měl umět vykonávat.

b) Profesionalizační příprava.
Cílem bylo zajistit vysokou míru odborné připravenosti vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro výkon řídící funkce. Profesionalizační příprava byla realizována formou Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky (FS II), které se uskutečňovalo v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole.

c) Funkční průběžné další vzdělávání
Cílem bylo poskytnout informace a prohloubit dovednosti nezbytné pro kurikulární změny v oblasti řízení školství v souladu s dlouhodobými trendy rozvoje společnosti, krajů, obcí a samotných škol a školských zařízení. Vzdělávání probíhalo účastí na fakultativně volených modulech: Kurikulární změny a nová role školy, Manažerské řízení procesů změn ve škole, Řízení kvality a její hodnocení, Strategie rozvoje školy, Supervize v manažerské praxi.

... Číst dál