Vedoucí pracovníci úplných škol poskytujících základní vzdělání, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol (mimo hlavního města Prahy).

Co získá účastník projektu:

  • Základní a specializované znalosti a dovednosti v oblasti profesionálního řízení organizace
  • Nejnovější informace z oblasti rozvoje odborného vzdělávání u nás a v EU
  • Možnost výměny zkušeností s předními odborníky
  • Inovační podněty pro zkvalitnění vlastní práce
  • Aktuální informace ve studijních textech vytvořených účelově pro projekt
  • Kontakty s angažovanými kolegy
  • Absolventi obdrží osvědčení o účasti dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických - pracovnících a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků