V květnu 2010 MŠMT vyhlásilo výzvu v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách - EU peníze školám. Výzva je určena pro všechny základní školy v České republice kromě pražských. Hlavním smyslem projektu je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické, a kterými jsou čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost a inkluzivní vzdělávání. Většina těchto oblastí může být v rámci jednotlivých šablon podpořena aktivitami zaměřenými na individualizaci, inovativní metody ve výuce a/nebo na DVPP.

Příjem projektových žádostí  byl ukončen 27.9.2012. Projektu se zúčastnilo celkem 98,54% oprávněných žadatelů.

V 1. pololetí 2010 realizoval NIDV celkem 99 worskshopů pro žadatele podpory EU peníze školám, v rámci kterých bylo proškoleno 2 723 účastníků.

V roce 2011 období od února do října  uskutečnil NIDV celkem 156 seminářů pro příjemce podpory 1.4., kterých se zúčastnilo celkem 2051 ZŠ a 2821 osob. Obsahem sedmihodinových seminářů byla zejména témata, jako např. problematika projektového řízení a řízení změn projektu, monitoring projektu a tvorba monitorovacích zpráv v prostředí aplikace Benefitu 7, účetnictví projektu, problematika výběrových řízení, věcná stránka projektu a realizace klíčových aktivit, příklady dobré praxe.

Semináře vedli certifikovaní lektoři NIDV proškolení pro tuto oblast podpory pracovníky MŠMT.

I nadále je  NIDV vedle MŠMT jediným oficiálním informačním zdrojem oblasti podpory 1.4 EU peníze základním školám. Školy zapojené do tohoto projektu se se  svými dotazy mohou obracet na  lektory NIDV. Jmenný seznam lektorů NIDV akreditovaných pro tuto oblast podpory je zveřejněn na www.nidv.cz zde a na www.msmt.cz v sekci EU středním základním  školám.