V červnu 2011 MŠMT vyhlásilo v rámci operačního programuj OP VK výzvu v oblasti podpory 1.5. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Výzva je určena pro všechny střední školy a konzervatoře se sídlem mimo území hl.m. Prahy. Cílem oblasti podpory 1.5 OP VK je zvýšení kvality vzdělávání na středních školách a konzervatořích. Jde hlavně o podporu rozvoje oblastí, jež se dlouhodobě ukazují jako problematické. Tedy oblasti čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků, využívání ICT, matematiky, odborných kompetencí, finanční gramotnosti, inkluzívního vzdělávání a mentoringu . Většina těchto oblastí může být v rámci jednotlivých šablon podpořena aktivitami zaměřenými na individualizaci, inovativní metody ve výuce, na podporu pedagogických pracovníků – mentoring a inkluzívní vzdělávání.

O finanční dotaci mohly střední školy a konzervatoře v ČR kromě hl. m. Prahy požádat do  30. června 2012. Dle statistik z 15.11.2012 se projektu EU PESŠ zúčastnilo 91,7 % oprávněných žadatelů.

V roce 2011 NIDV realizoval v období od října do listopadu prostřednictvím krajských  pracovišť celkem 24 seminářů pro žadatele, kterých se zúčastnilo 517 osob ze  303 středních škol, 73 individuálních konzultací pro 73 středních škol. Vše celkem pro 627 osob. Obsahem seminářů byly základní informace o projektu EU Peníze středním školám, tvorba a realizace projektu, finanční řízení projektu, obsah šablon, monitoring, tvorba projektové žádosti v aplikaci Benefit 7.

V návaznosti na semináře pro žadatele,  NIDV realizoval   v roce 2012 semináře a konzultace  pro příjemce podpory. V období  od června do října NIDV prostřednictvím svých krajských pracovišť zrealizoval    51 seminářů  pro  611 středních škol a  110  individuálních konzultací pro 110 středních škol. To vše pro 1138 účastníků.

Sedmihodinové semináře pro příjemce a individuální konzultace   byly zaměřeny na: Zdroje informací • Archivaci • Projektové řízení • Realizace šablon klíčových aktivit • Finanční řízení • Veřejné zakázky • Výstupy a monitorovací indikátory šablon • Jak vytvořit Monitorovací zprávu v aplikaci Benefit 7.

Semináře vedli certifikovaní lektoři NIDV proškolení pro tuto oblast podpory pracovníky MŠMT.

I v roce 2013 je NIDV vedle MŠMT jediným oficiálním informačním zdrojem oblasti podpory 1.4 EU peníze základním školám a 1.5. EU peníze středním školám. Školy zapojené do tohoto projektu se se  svými dotazy mohou obracet na  lektory NIDV. Jmenný seznam lektorů NIDV akreditovaných pro tuto oblast podpory je zveřejněn na www.nidv.cz zde a na www.msmt.cz v sekci EU středním peníze školám.