Barva: Zelená

Výstupy projektů OPVK

V návaznosti na informace poskytnuté na setkáních příjemců IPo MAP zveřejňujeme seznam hodnocených oblastí a šablon relevantních pro tyto oblasti pro potřeby vyhodnocování naplňování priorit a cílů MAP aktivitami škol  – aktivitami škol stávajícími projekty šablon  

Velmi užitečný text, který z pohledu ředitele stručně, jasně a přehledně vysvětluje přínosy strategického řízení, zveřejňujeme s laskavým svolením autora.