Tvorba MAP I

Všechny metodické dokumenty důležité pro tvorbu MAP zobrazíte kliknutím na odkaz „...Číst dál“.

 

Struktura informací předávaných z MAP do KAP

Projekt SRP upozorňuje na aktualizaci metodického listu k předávání informací z MAP do KAP. Verze č. 2 je závazná pro všechny příjemce IPo MAP.

 

 

Metodická podpora – výstupy projektu SRP

 

Závazné dokumenty

 

Doporučené dokumenty

 

Hodnocení školy a hodnocení inkluze

... Číst dál