Experti projektu SRP uspořádali 6. září 2017 vůbec první školení pro lektory, kteří budou následně vést kurzy pro širší vedení škol v rámci 48hodinového vzdělávacího programu Strategické řízení a plánování ve školách. Školení mělo jako hlavní téma kulturu školy, následující vzdělávací akce se povedou v dalších tématech, která jsou s problematikou strategického řízení a plánování spjata.

Účelem prvního školení lektorů bylo jednak pojem kultura školy odborně rozebrat a ukotvit a jednak iniciovat diskusi o důležitých tématech, která souvisejí s kulturou školy a strategickým řízením.

Školení zahájila týmová manažerka projektu SRP Marie Gazdagová, do jejíž kompetence spadá oblast vzdělávání. Seznámila účastníky s body dnešního programu a předala slovo lektorovi Ludvíku Egerovi, který si vzal vedení školení na starost. Bývalý proděkan Západočeské univerzity v Plzni pak nechal proběhnout mezi lektory úvodní „představovací kolečko“.

Lektoři, kteří mají velké zkušenosti se vzděláváním, si následně vyslechli definici pojmu kultura školy i informace týkající se zahraničních příkladů v přístupu k uvedenému fenoménu.

Řeč byla také mimo jiné o modelu 7S, který vyvinula poradenská firma McKinsey pro zefektivnění řízení organizace. Model zjednodušeně řečeno charakterizuje organizaci prostřednictvím měkkých prvků a tvrdých prvků, přičemž měkké prvky reprezentují lidský kapitál (lidi, styl řízení, schopnosti, hodnoty) a prvky tvrdé organizační struktury a strategie.

Během školení zazněla celá řada podnětů k tématu kultury školy. Účastníci uváděli příklady z vlastní praxe, většinou z pozice ředitelů škol. Projekt SRP pořádá v následujících dvou dnech další dvě školení lektorů. 7. 9. proběhne školení na téma hodnocení práce pedagogů. O den později bude tématem školení tvorba plánu profesního rozvoje. Více informací rádi sdělíme na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.