Projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích uspořádal již druhý odborný panel, jehož snahou je rozvíjet systém spolupráce mezi zástupci vzdělávací soustavy v ČR a vytvářet doporučení pro zlepšení stavu tuzemského školství.

Akce začala pracovním setkáním odborné skupiny, ze kterého vzešla hlavní témata pro následné jednání širšího odborného panelu, jehož se zúčastnily více než dvě desítky odborníků z řad ředitelů škol, zástupců zřizovatelů škol, pracovníků dalších systémových projektů, zástupců ministerstva školství i NIDV.

Odborný panel moderoval vedoucí Centra školského managementu Pedagogické fakulty UK v Praze Václav Trojan. Hlavní okruhy, vzešlé z prvního ranního jednání pracovní skupiny, byly podpora zřizovatelů škol, podpora pedagogických pracovníků a návrhy na systémové změny.

Experti se shodli na tom, že je třeba, aby vznikly nejen analýzy současných podmínek, ale také nástroje pro zřizovatele škol. Nemělo by se zapomenout ani na řešení personálních rizik ve školství, v němž působí velká část učitelského sboru už v důchodovém věku. Odborníci dále navrhli vytvořit analýzu potřeb v jednotlivých školách, tak aby mohl vzniknout vzdělávací program na míru.

V průběhu odborného panelu několikrát zaznělo, že je nutné zajistit udržitelnost vytvořených aktivit. Výstupy a doporučení, které vznikají při jednání odborných skupin a systémových projektů OP VVV, by rovněž bylo potřeba více vytěžit.

Shrnutí závěrů odborného panelu dostanou v blízké době jeho účastníci písemně elektronickou poštou. Další setkání pracovní skupiny a odborného panelu se uskuteční 20. listopadu 2017 opět v prostorách pražské centrály NIDV. Můžete se předem těšit.