Projektový tým Strategického řízení a plánování ve školách a v územích začal intenzivně pracovat na přípravě druhého běhu místních konferencí. Ve všech krajských městech se důležité akce pro cílovou skupinu uskuteční na přelomu listopadu a prosince. Tematické jádro konferencí budou tvořit mimo jiné informace k výzvě na MAP II.  

První konference se bude konat 20. listopadu v Ostravě, poslední pak 12. prosince v Jihlavě. Určeny jsou pro příjemce IPo MAP, pedagogické pracovníky škol a školských zařízení a zřizovatele. Ti všichni dostanou možnost seznámit se s aktivitami projektu i třeba aktualitami týkajícími se výzvy na MAP II.

Právě proto také přijedou na každou místní konferenci zástupci Řídicího orgánu OP VVV, kteří poskytnou cenné informace. Organizační tým konferencí nyní jedná se zástupci dalších systémových projektů OP VVV, kteří by mohli na akci vystoupit a zpravit účastníky o možnostech, které v současné době nabízejí.