Odborní pracovníci center podpory a členové realizačního týmu projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) se účastnili již druhého výjezdního zasedání v Praze. Dvoudenní akce má za cíl mimo jiné je seznámit s novinkami vážícími se k novým výzvám Operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání.

První den se účastníci zasedání, kterých se letos ze všech krajů ČR sjelo zhruba osmdesát, věnovali především šablonám II., inspiromatům a jednotlivým klíčovým aktivitám projektu.

Úterní dopoledne se neslo ve znamení komplexních informací k výzvě na šablony II. Účastníci se dozvěděli mnohé nejen o administrativních záležitostech, ale také o průběhu realizace šablon. Navíc rozebrali tipy související s možnými překážkami při vyplňování ZoR.

Díky nápadům a poznatkům účastníků z center podpory vznikly cenné podklady pro inspiromat k šablonám. Náplň odpoledního programu pak tvořily klíčové aktivity projektu, tedy evaluace, intenzivní podpora a vzdělávání. Zazněly informace o formách podpory pro strategické plánování v zapojených školách a o konkrétním plánu podpory i o průběhu evaluace projektu či plánu aktivit na další období.