Druhým dnem pokračovalo výjezdní zasedání projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP). Ústřední bod programu představovala problematika místního akčního plánování, přesněji řečeno další výzvy (MAP II), kterou MŠMT plánuje vyhlásit 15. prosince. 

Přednášející podrobně informovali o MAP II a jeho implementaci. Účastníci načerpali praktické rady k vyplňování žádostí, cílům i aktivitám projektu. Dále rozebrali způsoby financování MAP II, úskalí vymezení oprávněného žadatele i výběru relevantní cílové skupiny tak, aby byly efektivně podpořeny aktivity v šablonách.

Očekávanými výsledky MAP II jsou kvalitně řízené a realizované povinné aktivity Rozvoj a Evaluace a odborná a administrativní podpora procesu místního akčního plánování. Dopolední i odpolední program prokázal, že dosavadní spolupráce má zřetelné výsledky a že existuje potenciál pro další rozvoj v celé oblasti.