Řídicí orgán OP VVV zveřejnil AVÍZO výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích současně s tím zpřesnil informaci k individuálním konzultacím projektových záměrů do výzvy MAP II. Přečtěte si důležité novinky!

Avízo výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II je dostupné pod TÍMTO odkazem.

Projekt SRP zároveň upřesňuje informaci k individuálním konzultacím projektových záměrů do výzvy MAP II. Centra podpory projektu SRP budou poskytovat individuální konzultace k projektovým záměrům do výzvy MAP II. Individuální konzultace se týkají věcného záměru aktivit v projektu.

Pracovníci CP nebudou poskytovat konzultace k rozpočtu projektu, jeho nastavení ani k nastavení hodnot MI. Individuální konzultace se netýkají ani žádostí o podporu. Podmínkou realizace individuální konzultace je včasné zaslání podkladů k této konzultaci ze strany žadatele. V případě zájmu kontaktujte konzultanty MAP II, popř. vedoucí center podpory. Kontakty jsou k dispozici na TÉTO internetové adrese pod záložkou příslušného krajského pracoviště.