Projekt SRP v souvislosti s vyhlášením avíza výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II a plánovaným termínem zveřejnění finální podoby této výzvy informuje, že ve spolupráci s pracovníky Řídicího orgánu (ŘO) OP VVV uspořádá webináře pro žadatele výzvy MAP II.

Webináře  doplňují a rozšiřují informace z  prezenčních seminářů pro žadatele, které bude realizovat ŘO OP VVV. Podrobnější informace o připravovaných webinářích, jejich tématech, datech konání a možnostech přihlášení, rozešlou příjemcům IPo MAP pracovníci center podpory projektu SRP v jednotlivých krajích v nejbližších dnech.