Na základě dosavadních dotazů příjemců zjednodušených projektů vydal Řídicí orgán pokyny k nákupu pomůcek a vybavení z výzev z OP VVV na tzv. šablony. Podrobné informace jsou uvedeny v přiloženém pdf souboru.

Je na zvážení každé školy, na co konkrétně využije finanční prostředky při realizaci projektu. Výzva ani Pravidla nenařizují, co lze či nelze z finančních prostředků zakoupit. Pokud příjemce dosáhne jednotlivých šablon v době realizace projektu, které budou schváleny ze strany poskytovatele dotace, považuje se dotace za použitou bez ohledu na to, co za ni bylo skutečně pořízeno.

 

Možnost nákupu pomůcek.pdf