Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 15. listopadu 2017 výzvu č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 15. listopadu 2017 od 14:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 31. 10. 2018, 14:00.  Průběžné uzávěrky příjmu žádostí o podporu jsou 14. 12. 2017 do 14:00 hod., 15. 2. 2018 do 14:00 hod., 15. 5. 2018 do 14:00 hod., 14. 9. 2018 do 14:00 hod. a 31. 10. 2018 do 14:00 hod. Všechny související dokumenty naleznete v příslušné sekci znalostní databáze projektu. Veškerá dokumentace k výzvě je k dispozici pod TÍMTO odkazem.