První místní konferenci druhého bloku uspořádalo dnes ostravské centrum podpory. Důležité projektové akce se účastnili jak zástupci místních akčních skupin, tak pracovníci škol. Zájmu se těšil zejména workshop s tématem výzvy MAP II.  

Celou akci, která se konala v Best Western Hotelu Vista, zahájila prezentace týmové manažerky aktivity Vzdělávání Marie Gazdagové. Ta podala aktuální údaje o chystaných akcích vzdělávacího programu, který je určen mimo jiné pro širší vedení škol. První dopolední blok pak uzavřely informace z úst šéfky moravskoslezského inspektorátu ČŠI Hany Slané.

Po první pauze na kávu následoval informačně hutný blok – o implementaci Krajského akčního plánu Moravskoslezského kraje hovořily Kristýna Žižková a Andrea Nytrová, příklady dobré praxe MAP (konkrétně ORP Karviná a MAS Rýmařovsko) představily Petra Kantorová a Ivana Lukešová.

Týmová manažerka aktivity Centra podpory Jitka Baťková měla v dopoledním bloku na starost prezentaci znalostní databáze projektu, která představuje stále důležitější zdroj informací pro cílovou skupinu. Pomoc se tedy nabízí jak školám, tak příjemcům IPo MAP.

Další body programu tvořily prezentace dvou důležitých projektových aktivit – individuální pomoc a evaluace. Příspěvky přednesli odpovědní týmoví manažeři – Vladimíra Chaloupková a Adam Spálenský. Ještě před obědem vystoupila s prezentací Karolína Chloubová z Agentury pro sociální začleňování.

Odpoledne patřilo pracovním workshopům. Souběžně probíhal workshop pro školy a příjemce IPo MAP. Zájmu se těšil zejména druhý jmenovaný, na kterém expertka projektu Jitka Baťková představila klíčové informace o výzvě MAP II.