Centrum podpory v Liberci uspořádalo ve středu 22. listopadu ve spolupráci s projektovým týmem Strategického řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) druhou místní konferenci dalšího bloku těchto akcí konaných ve všech krajích ČR. Účastníci z řad škol i příjemců IPo MAP ocenili zejména praktické informace k šablonám i výzvě na MAP II.

Dopolední blok zabraly prezentace České školní inspekce, samotného projektu SRP i příspěvky z řad MAS Podještědí. Přednášející z MAS Podještědí hovořili o financování rekvalifikačního kurzu na pozici chůva. Zazněly ale i další praktické informace – nejen o znalostní databázi projektu, ale také o evaluaci a aktuální činnosti projektu Agentury pro sociální začleňování.

Dva souběžné odpolední samostatné workshopy pro pracovníky škol (téma šablony) a příjemce IPo MAP (výzva MAP II) tvořily téma odpoledního bloku. První workshop vedla odborná poradkyně centra podpory Pavla Smolová, řeč se vedla mimo jiné o pozici školní asistentky. Druhý workshop, který vedla Jitka Baťková, se zabýval mimo jiné nově vydávanými inspiromaty. Ty představují důležitou metodickou pomoc v oblasti akčního plánování v územích.

Poslední místní konference tohoto týdne se bude konat ve čtvrtek 23. listopadu v Plzni. Aktuální informace přineseme na těchto webových stránkách.