Ve čtvrtek 23. listopadu proběhla v Plzni už třetí místní konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP). Pracovníci centra podpory sezvali odborníky z Plzeňského kraje do prostor Kreativní zóny DEPO2015. Zástupci škol i příjemci IPo MAP získali řadu informací o úskalích projektu, dobré praxi i doporučeních v rámci workshopů.

Jako první na plzeňské konferenci hovořila náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová, která na základě vlastních profesních zkušeností vyzdvihla důležitost strategického plánování. Navázal Pavel Honzík, který působí jako ředitel krajského inspektorátu ČŠI. Ten představil komplexní systém hodnocení a informační systém České školní inspekce (InspIS).

Po pauze si vzal slovo Petr Duda. Prezentoval Krajský akční plán Plzeňského kraje, který má za cíl komplexně podpořit rozvoj odborného vzdělávání na středních školách. V rámci zdejšího strategického plánování narážejí odborníci mimo jiné na problematiku vysokého věkového průměru pedagogů odborného výcviku.

Ani Plzeň nebyla ochuzena o vyčerpávající informace o znalostní databázi od Jitky Baťkové i aktuální informace ke vzdělávacímu programu pro širší vedení škol v podání Marie Gazdagové, která účastníkům konference vysvětlila strukturu vzdělávacího programu. Jitka Baťková poté mluvila o tom, jakým způsobem bude probíhat evaluace projektových aktivit v krajích. Odpolední část konference patřila workshopům, které účastníci volili podle svých potřeb a profesního zaměření.