Brněnské centrum podpory uspořádalo v pondělí 27. listopadu 2017 další místní konferenci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP). Na akci, která se konala v Hotelu Myslivna, dorazilo zhruba 40 lidí z řad zástupců škol i příjemců IPo MAP.

Jako první hovořila Vlasta Petříková z MAP Brno. Odbornice na oblast místního akčního plánování shrnula aktivity, které se ve vztahu ke školám dařilo a daří realizovat. Na její prezentaci plynule navázala ředitelka MŠ Fanderlíkova Jarmila Klímová. Ta reflektovala význam podpory pro školu zapojenou do MAP, kterou vede. První blok uzavřel Zdeněk Ševela, zástupce České školní inspekce, který hovořil mimo jiné o systému hodnocení škol.

Další část konference patřila jednak tématu implementace KAP (prezentaci vedla Erika Dittrichová) a jednak informacím o projektu SRP (aktivity Vzdělávání, Individuální pomoc a Evaluace), a to včetně znalostní databáze.

Odpoledne tradičně patřilo workshopům. Příjemci IPo MAP se věnovali nedávno vyhlášené výzvě MAP II, metodické podpoře projektu SRP, inspiromatům a webinářům. Druhý souběžný workshop, který vedla odborná poradkyně Centra podpory Pavla Smrčková, se věnoval šablonám. Největší diskuse se vedla o personálních záležitostech, kdy si účastníci vyměňovali zkušenosti. Další konference se uskuteční ve Zlíně a Ústí nad Labem.