Pátá místní konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích se konala v úterý 26. října ve Zlíně. Dorazilo zhruba 30 účastníků z řad zástupců škol a příjemců IPo MAP. Prezentaci vedla na odpoledním workshopu také zástupkyně projektu Podpora práce učitelů (PPUČ).

Kromě pravidelných bodů programu (představení projektových aktivit Individuální pomoc, Vzdělávání a Evaluace) byla řeč o implementaci krajského akčního plánu Zlínského kraje i zkušenostech s místním akčním plánováním v ORP Uherské Hradiště.

Odpolední program měl jako obvykle dvě souběžné části. První byla určená pro zástupce škol, kteří se dozvěděli mnohé o projektu Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj. Lektorka Alena Plšková informovala mimo jiné o nejčastějších problémech s inkluzí ve škole.

Saša Dobrovolná, která působí v rámci projektu PPUČ, zase hovořila o záměru projektu dostat všechny příslušné druhy gramotností (např. matematická gramotnost, tedy individuální schopnost ovládat základy určitého oboru, v tomto případě matematiky) do předmětů, u jichž se na první pohled problematika netýká.

Projektový tým uspořádá další konferenci v Ústí nad Labem.