Ve středu 6. prosince proběhla místní konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) v Pardubicích. Zástupci škol, center podpory i příjemci IPo MAP se sešli v aule pardubického gymnázia, aby zhodnotili dosavadní výsledky a získali informace o nové výzvě na MAP a šablony a dozvěděli se další novinky o projektu SRP.

První dopolední blok odstartovala prezentace věnovaná aktuálním informacím ke vzdělávacímu programu pro širší vedení škol. Pavel Skokan z České školní inspekce představil výsledky mezinárodního šetření TIMSS v Pardubickém kraji a vysvětlil podobu a účel uvolněných úloh.

Jitka Baťková navázala prezentací systému individuální pomoci, jenž má za cíl pomoci ve strategickém rozvoji školám s potenciálem rozvoje. Týmová manažerka aktivity Centra podpory pokračovala vyjasněním účelu a průběhu evaluace projektu i vyplňování profesního portfolia pedagoga.

Účastníci konference nebyli ochuzeni ani o aktuální informace o znalostní databázi, která zahrnuje cenné informace k šablonám, často kladené dotazy, inspiromaty či informace k oblasti místního akčního plánování.

O krajském akčním plánu pro změnu hovořila Renata Drábová, která přehledně popsala způsob podpory polytechnického vzdělávání, rozvoj kariérního poradenství i podporu matematické a čtenářské gramotnosti. Dopolední blok uzavřela Karolína Chloubová z Agentury pro sociální začleňování (ASZ). Ta hovořila o spolupráci ASZ s MAP, prezentovala výstupy z analýzy segregace škol z pohledu sociálního vyloučení a představila také příklady realizovaných aktivit.

Odpoledne opět patřilo dvěma souběžným workshopům, kdy jeden byl určen pro příjemce IPo MAP a druhý pod vedením Petra Petráse pro zřizovatele a zástupce škol. V rámci workshopů dostali účastníci vyčerpávající a praktické informace a prodiskutovali případné nejasnosti.