Poslední místní konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a územích v tomto týdnu proběhla ve čtvrtek v Českých Budějovicích. Ani zaměstnanci center podpory, příjemci IPo MAP či zástupci škol z jižních Čech nebyli ochuzeni o aktuální informace o připravované výzvě na MAP II a šablony II i další novinky z dění projektu SRP.

Jako první na konferenci v Českých Budějovicích vystoupila Jitka Baťková, která hovořila  o vzdělávacím programu pro širší vedení škol. Navázala na ni ředitelka krajského inspektorátu Jana Bartošová. Ta seznámila účastníky konference s výsledky mezinárodního šetření TIMSS v Jihočeském kraji, mluvila o vzdělávacím potenciálu uvolněných úloh i mobilních vzdělávacích centrech.

Hynek Čížek z krajského úřadu hovořil o krajském akčním plánu, který mimo jiné cílí na podnícení zájmu žáků o technické obory a také na rozvoj měkkých a odborných dovedností pedagogických pracovníků.  Českobudějovickou konferenci obohatil příspěvkem také Martin Valenta z Regionální stálé konference (RSK) v Jihočeském kraji. Ten představil účel RSK a možnosti jejího využití při strategickém plánování.

Účastníci konference získali bližší informace o aktivitě Individuální pomoc, jejích etapách, způsobu zapojení, a také o benchlearningu. Jitka Baťková představila také postupy při hodnocení projektu SRP, profesní portfolio pedagoga i reflexivní zprávu zapojení organizace.

Konferenci i v Českých Budějovicích završily dva souběžné workshopy pro příjemce IPo MAP a pro zřizovatele škol.