Poslední dvě krajské místní konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) se uskutečnily v Praze a v Jihlavě. Účastníci na obou místech ocenili, stejně jako ve všech dalších městech, zejména aktuální informace k výzvě MAP II. Zájmu se těšil také workshop k problematice šablon, do kterých se v dohledné době poprvé zapojí základní umělecké školy a střediska volného času.

Konference, která se konala 12. prosince 2017 v Praze, spojila z organizačních důvodů akci pro hlavní město i střední Čechy. Zajímavě pojal prezentaci šéf středočeského inspektorátu České školní inspekce Petr Drábek, který navíc uvedl několik konkrétních příkladů z praxe. Dopolední program zahrnoval, podobně jako na předešlých konferencích, příspěvky o aktivitách projektu SRP.

Odpolední workshop pro příjemce IPo MAP se protáhl do pozdního odpoledne. Účastníci kladli značné množství dotazů, jejichž prostřednictvím si vyjasnili řadu témat spojených nejen s nedávno vyhlášenou výzvou MAP II. Souběžný workshop pro šablony pak vedla odbornice projektu Petra Počtová.

Druhou vlnu místních konferencí zakončila akce v Jihlavě. Dopoledne i odpoledne hovořila Jana Hadravová z Odboru školství, mládeže a sportu z Krajského úřadu Kraje Vysočina. Odbornice představila implementaci Krajského akčního plánu Kraje Vysočina a následně odpoledne diskutovala o vzájemné spolupráci mezi KAP a MAP ve výzvách OP VVV. Program se jinak nesl v podobném duchu, jak popsáno výše.