Vzdělávání pro realizátory IPo MAP bude pokračovat od 16. ledna 2018. Webináře budou zaměřeny na projektové řízení, komunikační plán, konzultační proces, metody prioritizace a spolupráci s rodiči. Záznamy z webinářů budou zveřejněny na webových stránkách projektu srp.nidv.cz ve složce Znalostní databáze. Přihlašujte se, prosím, zde.