Řidicí orgán OP VVV zveřejnil videozáznam ze semináře pro žadatele výzvy na MAP II. Obsahuje řadu užitečných informací, jako jsou metodický výklad výzvy, finanční řízení či schvalovací proces. Záznam ze semináře je dostupný zde.