Pracovníci projektu SRP zveřejňují ve znalostní databázi aktualizované dokumenty k šablonám pro SŠ a VOŠ a pro MŠ a ZŠ. Věnujte pozornost následujícímu sdělení.

Celkem tři nové dokumenty se nacházejí v sekci šablony pro SŠ a VOŠ. Byly zveřejněny doplněné Kalkulačky indikátorů ZoR k výpočtu krácení šablony. Pokud školy nevyužijí možnost nahrazení šablony, ve které by byla vykázána OČR od 1. dne nebo PN (pracovní neschopnost) od 15. dne nebo nezajistí zástup za chybějícího pracovníka na dny čerpané OČR či PN, potom mají možnost vykázat sníženou šablonu – a to ve zprávách o realizaci od ledna 2018. Dále bylo zveřejněno čestné prohlášení k vlastnické struktuře příjemce podpory a prokázání vlastnické struktury příjemce.

Do sekce šablony pro MŠ a ZŠ byl vložen pouze jeden nový, resp. aktualizovaný dokument – kalkulačka indikátorů. Všechny dokumenty pocházejí z webových stránek Řídicího orgánu OP VVV. Pracovníci projektu SRP je všechny pro vaše účely shromažďují přehledně na jedno místo.