Pracovníci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) zveřejňují nové odkazy pro přihlašování na webináře pro realizátory IPo MAP. Webináře běží v rámci příslušného vzdělávacího programu, který se skládá ze čtyř modulů. První se uskuteční už 16. ledna 2018.

1) Na první modul (Projektové řízení) se lze přihlásit pod TÍMTO odkazem. Uzávěrka přihlášek je 12. 1. 2018 (pátek) v 16 hod. Účastníci získají informace o principech projektového řízení, přípravy projektů a vedení pracovních týmů. Webináře se zaměřují především na principy projektového řízení, zpracování projektové fiše a vedení pracovních týmů.

2) Na druhý modul (Komunikační plán a konzultační proces) je možné se přihlásit pod TÍMTO odkazem. Uzávěrka přihlášek je 26. 1. 2018 (pátek) v 16 hod. Cílem webinářů je seznámit jejich účastníky s nastavením komunikačního plánu a konzultačního procesu. Zaměřují se na to, jak zpracovat komunikační plán, jak zpracovat konzultační proces, a na vyhodnocování realizace.

3) Na třetí modul (Metody prioritizace) funguje TENTO odkaz pro přihlašování, uzávěrka pro přihlašování je 23. 2. 2018 (pátek) v 16 hod. Účastníci webináře získají informace o jednotlivých metodách a technikách prioritizace se zaměřením na brainstorming, metodu SPAN, kriteriální hodnocení a párové porovnávání. 

4) Na čtvrtý modul (Spolupráce s rodiči) se přihlásíte ZDE. Uzávěrka přihlášek 2. 3. 2018 (pátek) v 16 hod. Cílem je seznámit účastníky webináře s metodami spolupráce s rodiči. Účastníci získají informace, jak nejlépe a nejefektivněji spolupracovat s rodiči, jaké jsou možnosti, limity a příležitosti této spolupráce. Dozví se, kde a jak zapojovat rodiče, jakým způsobem získat zpětnou vazbu od rodičů, zda jejich zapojení bylo pro ně přínosné.

Podobnější informace k přihlašování naleznete v přehledovém souboru, který se otevře po kliknutí SEM.