Projektový tým SRP odstartoval pracovní týden užitečnou plánovací poradou. Na programu celodenního jednání bylo do úplných detailů rozpracovat budoucí aktivity.

Týmoví manažeři a manažerky klíčových aktivit SRP zevrubně probrali časové možnosti, finanční rámec i externí personální kapacity. Hovořilo se také o znalostní databázi a jejím propojení s chystanou benchlearningovou sítí škol, o seminářích, workshopech a o dalších zajímavých vzdělávacích akcích. Užitečné setkání přineslo řadu pečlivě promyšlených podnětů pro další práci.