Řídicí orgán OP VVV zveřejnil na konci ledna 2018 velmi užitečné informace o chybách, které učinili žadatelé o podporu k datu první uzávěrky příjmu žádostí výzvy MAP II. Věnujte prosím pozornost chybám ve dvou důležitých oblastech – formálním hodnocení a hodnocení přijatelnosti. Čtěte podrobnosti níže, usnadní vám to výrazně práci!

Předejít dalším chybám žadatelů a zlepšit efektivitu celého procesu podávání žádostí výzvy 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – takový účel má nově vydaný, užitečný dokument Řídicího orgánu OP VVV. Podívejte se na nejčastější chyby, které jste činili do 29. 12. 2017, tedy k datu první uzávěrky příjmu žádostí na uvedenou výzvu.

Celý dokument naleznete zde.