Pracovníci projektu SRP připravují v souvislosti s plánovanou výzvou „Projekty zjednodušeného vykazování – Šablony II“ zajímavé a užitečné prezenční semináře. Akcí se mohou účastnit žadatelé z řad základních uměleckých škol (ZUŠ) a středisek volného času (SVČ). Proběhnou v centrech podpory projektu SRP, tedy ve všech krajských pracovištích NIDV. Experti projektu budou semináře realizovat po vyhlášení předmětné výzvy, tedy v období od března do dubna 2018. O přesných termínech realizace seminářů a způsobu přihlašování budeme ZUŠ a SVČ adresně informovat během února.