Projektový tým zveřejňuje pomůcku pro žadatele výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, a to předvyplněný vzor přílohy „Přehled klíčových výstupů k naplnění monitorovacích indikátorů ESF ŽADATEL“. Žadatelé do tohoto vzoru doplňují informace pouze v těch polích, ve kterých je červený text. Do přílohy už další monitorovací indikátory nevyplňují.