Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výzvu, která může být užitečná pro místní akční plánování (MAP). Výzva cílí na podporu sportovní činnosti žáků základních škol, podporu školních a univerzitních klubů a soutěží a dalších činností, které se školním a univerzitním sportem souvisí.

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-c-1-podpora-skolniho-a-univerzitniho-sportu?lang=1&ref=m&source=email