MŠMT zveřejnilo novou verzi příručky IS ESF 2014+ k evidenci podpořených osob v rámci projektů ESF. Tento materiál, který je významně pozměněný a doplněný, je velmi důležitý pro projekty zjednodušeného vykazování, tedy šablony. Příjemcům šablon proto velmi doporučujeme seznámení s obsahem této příručky IS ESF 2014+.

Příručka IS ESF 2014+ k evidenci podpořených osob