Projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) zveřejňuje ve spolupráci s MŠMT Metodiku rovných příležitostí ve vzdělávání a přílohu této metodiky Kodex školy. Upozorňujeme, že metodika, kterou vydal konkrétně ŘO OP VVV, je pro realizátory projektů MAP II závazná a nahrazuje původně avizovaný Inspiromat č. 5 Rovné příležitosti.