Další užitečný metodický dokument pro příjemce IPo MAP, školy a další lidi, kteří na daném území určují směr vzdělávací politiky, zveřejnili odborníci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Přečtěte si stručnou anotaci, co další – a poslední zveřejňovaný – inspiromat obsahuje.

V důležitém metodickém materiálu přichází naši experti s příklady realizace aktivit projektu MAP II. Věnují se tentokrát doporučeným aktivitám pro místní akční plánování i pro podporu činností pracovních skupin.

Čtenáři se v dokumentu dozvědí informace o rozdílech mezi jednotlivými aktivitami a podaktivitami výzvy na MAP II, tipy na zaměření konkrétních aktivit i příklady akcí, které mohou příjemci v rámci výzvy pořádat. Inspiromat přináší také podrobnější informace o implementaci aktivit a jejich plánování.

Inspiromat zvaný Příklady realizace aktivit projektu MAP II si můžete stáhnout přímo na našich stránkách pod tímto odkazem