Řídicí orgán OP VVV oznámil, že vyhlásí výzvy č. 02_18_063 (výzva pro méně rozvinuté regiony) a č. 02_18_064 (výzva pro více rozvinutý region – hl. m. Praha) Šablony II v prioritní ose 3 OP VVV. Věnujte pozornost důležité informaci: Pracovníci projektu SRP zřídili novou sekci na webu. Zde budou mít zájemci o dotaci vše k dispozici na jednom místě.  

Dokumenty byly zveřejněny včetně přílohy č. 2 Hodnoticí kritéria a přílohy č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu. Vyhlášení závazné verze výzvy, včetně kompletní dokumentace a zpřístupnění žádostí o podporu v IS KP+14, nastane v úterý 28. února 2018. Abyste byli lépe informováni, zveřejnil  Řídicí orgán OP VVV také dotazníky pro všechny typy oprávněných žadatelů výzvy Šablony II a informace k průběhu dotazníkového šetření.

Kompletní informace a související dokumenty jsou žadatelům dostupné po vyhlášení závazné verze výzvy na webu OP VVV pod tímto odkazem. Podívejte se!