V pátek 2. března se v prostorách centrálního pracoviště NIDV sešlo zhruba dvacet zájemců o pozici konzultantů rozvoje školy projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP). Hlavní manažer projektu Petr Valenta a manažerka aktivity Individuální pomoc Vladimíra Chaloupková představili potencionálním konzultantům systém intenzivní podpory, roli a úlohu konzultanta rozvoje školy i praktické informace o náplni práce.

V průběhu dopoledne experti z projektového týmu vymezili pozici konzultanta rozvoje školy (KRŠ) ve vztahu ke škole i MŠMT, jeho partnerskou i koordinační roli. Věnovali také prostor přínosu KRŠ pro vedení škol, protože konzultant rozvoje školy má nejen za úkol odborně zmapovat současný stav školy, ale také podpořit profesní rozvoj pedagogického sboru. Jejich úkolem je také radit, kde najít finanční prostředky na realizaci aktivit.
V rámci setkání hovořili manažeři projektu SRP i o podpoře samotných pedagogů, kteří mohou za pomoci konzultantů rozvoje školy lépe prezentovat své potřeby a preference a mít lepší povědomí o směřování jejich školy. Noví zájemci o práci KRŠ se seznámili i s fungováním celého systému intenzivní podpory, využití metodiky Kvalitní škola i s praktickými informacemi, které se k této pozici váží.

Celý expertní tým SRP si velmi cení času, který zkušení pedagogové věnovali tomuto setkání, a těší se na spolupráci s novými kolegy, kteří strategické plánování v českých školách posunou zase o krok dál. Pozice KRŠ je nadále otevřena dalším zájemcům, kteří se mohou hlásit na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.