Řídicí orgán OP VVV aktualizoval verzi metodiky pro vnitřní evaluaci projektů MAP I, MAP II a KAP. Jsou podpořeny z prioritní osy 3, která obsahuje informace pro formativní zhodnocení realizace projektů ze strany příjemce. Jde tedy o důležitý materiál pro všechny, kteří mají co do činění s místním a akčním plánováním. Stáhnout jej můžete zde