Článek o projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, konkrétně o aktivitě Individuální pomoc, zveřejnil v uplynulých dnech časopis Učitelské noviny. Autorka Vladimíra Chaloupková se v textu věnovala stručně řečeno roli konzultantů rozvoje školy a metodě benchlearning. Přečtěte si text, který vyšel jen před několika málo dny. 

Učitelské noviny zařadily náš článek do rubriky „odborníci radí“. Čtenáři se mohou dozvědět, pro koho přesně je pomoc našich konzultantů určena a jakou má konkrétní podobu. Dále se uvádí konkrétní harmonogram poskytované podpory od prvního pololetí do konce školního roku i detailní informace k náboru škol v dalším období.

Vladimíra Chaloupková pojednala také o důležitém doplňku celého systému intenzivní podpory – tzv. benchlearningu. Pracovníci projektu se zabývají způsobem implementace této metody do školského prostředí, ověřováním její efektivnosti i vytvořením benchlearningové sítě škol.

Hlavním východiskem je poznatek, že každou organizaci, bez ohledu na její velikost, odvětví a náplň činnosti, ovlivňuje okolní prostředí. To je velmi dynamické, neustále se mění a působí v něm mnoho vzájemně propojených faktorů. Úspěch organizace tak tkví ve schopnosti se takovému prostředí pružně přizpůsobovat. Benchlearning zde funguje jako vhodný nástroj pro výměnu zkušeností mezi zapojenými subjekty.

Přečtěte si celý text kliknutím na tento odkaz