Upozorňujeme žadatele výzvy na MAP II, že Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 10. dubna 2018 Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, verzi 2. Pravidla jsou účinná od 10. 4.  2018. Dokument je dostupný pod tímto odkazem.