Řídicí orgán (ŘO) OP VVV vypracoval v souvislosti s novelou rozpočtových pravidel nový výklad jednotlivých kroků při administraci žádostí o podporu a žádostí o změnu rozhodnutí. Uvedený krok se týká žádostí podaných od 1. 1. 2018. Nejdůležitější informací je změna v doručování. V souladu s § 18 odst. 6 zákona o podpoře regionálního rozvoje ŘO nyní nově využívá monitorovací systém MS2014+ pro doručování písemností. Přestává proto využívat elektronický systém datových schránek i poskytovatele poštovních služeb. Věnujte, prosím, pozornost celému dokumentu pod tímto odkazem!