Zhruba dvacet odborníků z řad ředitelů vybraných škol, zástupců ministerstva školství, Národního institutu pro další vzdělávání či Agentury pro sociální začleňování se sešlo na pátém odborném panelu projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP). Květnové setkání se věnovalo debatě a doporučení v otázkách pedagogického leadershipu.

Po úvodní reflexi výstupů dosavadních jednání odborných panelů seznámili zástupci projektu SRP účastníky akce s výsledky analýz rozvojových potřeb škol zapojených do aktivity Individuální pomoc. Zbývající část dopoledne se panelisté věnovali převážně práci v tematických pracovních skupinách, kde rozpracovávali možná doporučení a východiska pro rozvoj pedagogického leadershipu.

Pracovali například s otázkou možného snížení administrativní zátěže managementu školy či s nutností zřízení tzv. středního článku koordinace řízení škol, což je nový prvek, který by jim mohl ulevit od administrativní zátěže.

Pracovní skupiny se také zabývaly otázkami kolem postavení pedagogických fakult v rámci ostatních univerzit, kde odborníci definovali potřebu vyvážit oborové i pedagogické vzdělávání. Hovořilo se o problému masovosti vzdělávání i nutnosti klást větší důraz na praxi v oboru v průběhu studia. Dalším okruhem pedagogického leadershipu se stal profesní rozvoj ředitelů. Zde účastníci debatovali zejména o nutnosti vyučování základů vedení v postgraduálním vzdělávání či vytvoření sítě mentorů a zkušených ředitelů.