V pátek 18. května 2018 bude na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze zahájena venkovní putovní výstava fotografií některých projektů, které získaly evropské dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Snímky zachycují podobu podpory předškolního vzdělávání, podporu žáků ohrožených školním neúspěchem nebo matematické a čtenářské kluby. Stranou nezůstaly ani vědecké projekty, které se zabývají obnovitelnými zdroji, patogeny, nanotechnologiemi či robotikou. Výstava je v Praze k vidění do 18. června, do 22. října pak postupně navštíví České Budějovice, Plzeň, Brno a Ostravu. Více informací zde