Infopanel pro zřizovatele zažívá třetí pokračování a spolu s tím jednu užitečnou obměnu. Kromě projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) se totiž představí i další iniciativa, kterou realizuje NIDV – projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B).

Proto určitě nepromeškejte příležitost získat nové informace nejen o tématech souvisejících s řízením škol a výzvou Šablony II, ale také s oblastmi týkajícími se inkluze. Naši odborníci budou připraveni odpovědět na všechny vaše dotazy a celé setkání chtějí pojmout pokud možno co nejvíce prakticky.

Program infopanelů:

• část věnovaná projektu SRP

- aktuální informace o aktivitách projektu

- oblast metodické podpory škol a školských zařízení a IPo MAP

- informace o výzvách OP VVV (Šablony II)

• část věnovaná projektu APIV B

- seznámení s projektem APIV B a s jeho současnými aktivitami

• na vybraných panelech v podobě školení:

Úloha státní správy a samosprávy v agendě společného vzdělávání – právní úprava společného vzdělávání včetně prolínání se do dalších agend – financování společného vzdělávání

Program v jednotlivých krajích se může mírně lišit. Platné informace a program jsou zveřejněny v každé pozvánce.

Konkrétní pozvánky na infopanely, místa konání a program najdete na webu Inkluze v praxi v sekci Akce.