Pracovníci projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích aktualizovali informace o koncepčních projektech OP VVV. U některých projektů došlo ke změnám kontaktních osob, místy přibyly nové informace o chystaných akcích a o vydávaných metodických materiálech. Vše je přehledně zachyceno v tabulkách.

Aktualizace se týkala výzev Budování kapacit pro rozvoj škol, Inkluzivní vzdělávání, Rozvoj klíčových kompetencí a Gramotnosti. Na webu projektu SRP jsou nově dostupná aktuální data o konkrétních projektech, kontaktní informace a také případné možnosti zapojení externích osob či subjektů.

Informace o projektech, které běží po celé republice, jsou určeny příjemcům IPo MAP, širšímu vedení mateřských a základních či pracovníkům neziskových organizací se zaměřením na vzdělávání.