Přinášíme další zajímavé video vzniklé z iniciativy Agentury pro sociální začleňování. Videa se týkají Romů, kteří uspěli díky kvalitnímu vzdělání. Tvůrci věnovali tentokrát prostor Jozefu Balášovi, který je nejenom úspěšný podnikatel, ale působil také jako poradce ministra pro místní rozvoj. Pusťte si rozhovor, kde Jozef Baláš popisuje svoji profesní i studijní cestu, stejně jako nezastupitelnou roli kvalitních pedagogů.

.be" target="_blank">pod tímto odkazem