Na přelomu roku 2017 a 2018 probíhalo rozsáhlé hodnocení systémových projektů OP VVV, které přineslo dobré zprávy pro projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP). Na základě šetření vznikl dokument „Evaluace systémových a koncepčních projektů PO 3 OP VVV“, odpovídá kromě projektu SRP také na otázky o stavu dalších projektů, tedy Podpora krajského akčního plánu (P-KAP), Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (KAP) a Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP).  Pro projekt SRP vyplývá z evaluace nemálo pozitivních zjištění. Ukázalo se totiž, že nejen projekt samotný, ale i jeho aktivity a výstupy jsou dobře známy u cílové skupiny, tedy u zřizovatelů a členů širšího vedení škol. Z evaluační zprávy také vyplývá, že část z nich se také aktivně zapojuje do realizace konkrétních aktivit. Celý text dokumentu „Evaluace systémových a koncepčních projektů PO 3 OP VVV“ je dostupný pod tímto odkazem