V úterý 2. října odstartovalo už třetí výjezdní zasedání projektu Strategické řízení a plánování ve školách a územích (SRP), které letos hostí Bussiness centrum v pražských Vysočanech. První den zazněly aktuální informace o projektu, výsledky kontrol a evaluace a také třeba podrobnosti o výzvách Šablony I a II. Pracovníci center podpory měli dostatek prostoru k výměně zkušeností. Na jednání zavítali také zástupci Řídicího orgánu OP VVV.

Pracovní setkání zahájila nová manažerka aktivity Centra podpory Věra Dušková, která představila výsledky projektu za dva a půl roku. Na úvod poděkovala všem účastníkům za jejich práci a nasazení.

Týmová manažerka aktivity Individuální pomoc Vladimíra Chaloupková představila počty zapojených škol i související personální kapacity. Zmínila se také o tom, v jaké fázi se nachází budovaní benchlearningové sítě škol. Manažerka aktivity Individuální pomoc vymezila také způsob spolupráce konzultanta rozvoje školy a center podpory.

Na uvedené téma navázala Irena Koťátková, konzultantka rozvoje školy z Centra podpory Ústí nad Labem, která účastníky a účastnice konference seznámila blíže s praktickou stránkou této pracovní pozice.

O evaluaci, reflexivních zprávách či profesním portfoliu hovořil se ve svém vstupu týmový manažer aktivity Evaluace Adam Spálenský. Popsal šetření, která má projekt SRP za sebou, a výstupy a zpětnou vazbu, která z nich pro odborníky v projektu plyne. Zástupce hlavního manažera projektu Adam Dědič následně seznámil účastníky letošního výjezdního zasedání mimo jiné s výsledky kontrol, které letos projekt SRP absolvoval.

Odpolední blok byl věnován podrobnostem o Šablonách I a II, konzultacím odborných pracovníků z center podpory a sdílení zkušeností. Cenné informace o Šablonách II předala účastníkům Petra Počtová, která popsala podrobně celý průběh projektu od podání žádosti po realizaci. Lucie Karešová z Odboru administrace projektů na MŠMT pak hovořila o úskalích ukončování Šablon I.

Odbornice projektu Jitka Baťková a Ferdinand Hrdlička z Řídicího orgánu OP VVV zase moderovali užitečnou debatu, na které účastníci představili mimo jiné zajímavé příklady aktivit z projektů Místní akční plány rozvoje vzdělávání.