Výjezdní zasedání projektu Strategické řízení a plánování pokračovalo i ve středu, která patřila především praktickým a prozvoním informacím, nezbytným pro efektivní práci na centrech podpory. Středeční blok otevřel hlavní manažer projektu SRP Petr Valenta, který hovořil především o poradenské roli center podpory a nově připravovaném e-learningu pro širší vedení školy. Došlo také na podrobnosti o organizaci práce konzultantů rozvoje školy a na související diskuzi.

Odborná pracovnice projektu Jitka Baťková připravila vyčerpávající informace o šablonách, aktuální verzi katalogů NIDV, vyjasnila vztah mezi DVPP a projektem SRP a mluvila o spolupráci center podpory s krajskými pracovišti. Jitka Baťková věnovala také prostor tvorbě metodických materiálů a dalších výstupů nejen k postupům MAP II, připomínkovému řízení, ale také k dostupnosti důležitých informací.

Druhý den výjezdního zasedání projektu SRP navštívila ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání Helena Plitzová, která mimo jiné poděkovala všem za jejich práci a ocenila dosavadní výsledky projektu SRP. Z projektové kanceláře NIDV pak dorazila Daniela Zachystalová, která podrobně hovořila o problematice cestovních příkazů.

Prostor na výjezdním zasedání dostala i administrativní stránka projektu, kde si mohli účastníci vyjasnit úskalí administrativní činnosti, jako jsou karty účastníka, profesní portfolia, podklady k ZOR či úkoly související s realizací vzdělávacích programů. Velkým tématem byla také distribuce informací a jejich dostupnost nebo v neposlední řadě problematika vykazování aktivit v ZOR.